Flaskefond logo

Historie: VennDi utvikler verktøy for å hjelpe barn på sykehus

NTNU selskap VennDi vant NOK 25.000 i årets første stipendutdeling 🤑 Les mer om hvorfor gründerne bak VennDi startet selskapet og hva de ønsker å oppnå.

Hvorfor startet dere selskapet?

I løpet av sykepleierutdanningen på NTNU erfarte Elsa og Maja hvor utfordrende det var å kartlegge smerte, spesielt hos barn. Dagens kartleggingsverktøy er i stor grad analoge og lite tilpasset barns måte å uttrykke smerte på. Forskning viser i tillegg at helsepersonell undervurderer barns smerte, og at dette er en av de mest misforståtte medisinske problemene vi har. Kroniske smerter rammer rundt 20% av befolkningen i løpet av barndommen, og konsekvensene av utilstrekkelig smertelindring er derfor enorme, både på individ- og samfunnsnivå. Oppstartsteamets tverrfaglige bakgrunn innen helse, teknologi og forretningsutvikling har skapt et ønske om å bidra til en av de mest sårbare gruppene i samfunnet. 

Hvordan bidrar dere til en mer bærekraftig verden?

Vi bidrar til en mer bærekraftig verden ved å gi alle barn uansett alder, kjønn og funksjonshemming muligheten til å uttrykke seg gjennom en egen stemme. I tillegg optimaliserer vi smertekartleggingsprosessen slik at barn får den behandlingen de har krav på, og raskere kommer tilbake til en normal hverdag med skole, venner og aktivitet.

Hvilke milepæl vil dere oppnå med Flaskefond støtten?

Flaskefond bidraget vil gi oss muligheten til å jobbe videre med brukertesting gjennom en interaktiv prosess med både barn, helsepersonell og foreldre, og videre forbedre våre prototype-modeller. Vi ønsker også å få muligheten til å delta på et inkubatorprogram i Oslo.

Hvor er dere om 5 år?

Om 5 år håper vi i VennDi at vi vil har kommersialisert vårt produkt både i og utenfor Norge. I tillegg ønsker vi å utvide vårt produkt med flere tilleggstjenester som også gir en helhetlig subjektiv- og objektiv kartlegging, f.eks ved bruk av sensorer. 

Hva trenger dere hjelp til?

I tiden fremover ønsker vi å komme i kontakt med personer som har kunnskap om utvikling av digitale tjenester med høye krav til GDPR, lagring av sensitiv data og integrering med helsevesenets programvare. Vi vil også nå frem til de personene i helsevesenet som vil ta i bruk et slikt verktøy, og som står for innkjøp og implementering av nye digitale helseapper.

Gründerteamet i VennDi sikter på å skalere deres teknologi til sykehus i hele norden.

Vi ønsker dere lykke til! 🚀