Flaskefond logo

Historie: Tvinn Solutions vinner årets første stipend

Tvinn Solutions vant NOK 50.000 i årets første utgave av Flaskefond stipendet. Vi har intervjuet co-founder Brede Stokland for å lære mer om bygg-teknologi selskapet.

Hvorfor startet dere selskapet?

Ved masteroppgaven vår som arkitektstudenter ved NTNU (2021), bestemte vi oss tidlig for å undersøke hvordan arkitekten kunne styrkes med dataassisterte designverktøy for å oppnå sirkularitet gjennom ombruk av byggematerialer. Etter levert masteroppgave så vi et reelt behov i markedet, hvor fokus på prosjekteringsfasen av ombruk ikke var blitt tatt ordentlig tak i. Vi bestemte oss derfor for å opprette Tvinn, som et svar på markedets vakuum.

Hvordan bidrar dere til en mer bærekraftig verden? 

Ved å digitalisere ombruksvarer og videreformidle den digitale tvillingen inn i BIM og opp mot beslutningsverktøy, bidrar vi direkte til ombruk av byggematerialer. Til sammenligning med en nyprodusert vare, har en ombrukt vare opp mot 90% co2-besparelse. Dette bidrar positivt til en rekke av FNs bærekraftsmål, blant annet (9) Industri, innovasjon og infrastruktur, (11) Bærakraftige byer og lokalsamfunn, (12) Ansvarlig forbruk og produksjon, (13) Stoppe klimaendringene (15) Livet på land og (17) Samarbeid for å nå målene.

Hvilke milepæl vil dere oppnå med Flaskefond støtten? 

Den økonomiske støtten fra Flaskefond-stipendet skal brukes til videreutvikling av en dynamisk miljø(LCA)-kalkulator, som forteller arkitekten hvilken CO2-besparelse ombruksmaterialene i sitt gitte designforslag har til enhver tid. Ønsket mål med denne miljøkalkulatoren er å gi arkitekt og prosjektgruppen en «gulrot» ved å vise til positive CO2-besparelser når de velger ombrukte materialer fremfor nye.

Hvor er dere om 5 år? 

Om 5 år ønsker vi at aktørene ansvarlig for de største utbyggingsprosjektene i Norge, bruker Tvinn sin ombruksplattform for å materialisere sine nybygg og rehabiliteringsbygg med ombruksmaterialer. Vi skal videre ha tatt en tydelig posisjon i Skandinavia som ledende aktør innen leverandør av tjenester for prosjektering med ombruksvarer!

Hva trenger dere hjelp til?

Som tidligfase selskap ønsker vi å utvikle og levere den digitale infrastrukturen sammen med dyp kompetanse innen ombruk i samarbeid med ledende aktører i bransjen. Dette er et svært ambisiøst prosjekt hvor vi nå søker utvalgte strategiske samarbeidspartnere som ønsker å dra i samme retning! Vi må også styrke vår FoU-satsning i tiden fremover.

Hils på gründerteamet bak Tvinn Solutions!