Flaskefond logo

Historie: Leasi AS mottar NOK 50.000

Leasi er en tech-startup med utspring fra NTNUs Entreprenørskole. Selskapet ble startet i 2022 og bygger en plattform for prosesstyring og utleie av anleggsmaskiner.

Hva gjør Leasi?

Leasi lager et effektivt ressurshåndteringssystem for profesjonelle utleiere av anleggsmaskiner. Selskapet fokuserer på å lage intuitive prosesser og legger til rette for datadrevne beslutninger, både internt i utleieselskapene, men også for deres kunder.

Hvorfor utleie? 

Utleie er en iboende bærekraftig modell som legger til rette for deling av ressurser. Ved utleie unngår man at entreprenørene har en overdimensjonert maskinpark rustet for toppnivåer, hvor ressurser i stor grad står ubrukt. Leasi fasiliterer for en økt utleiegrad i Norge ved å gi utleierne tilgang på verktøyene og systemet de trenger for effektivisering og skalering. Enklere systemer vil samtidig gjøre det mer attraktivt for entreprenører å leie. 

Midlene fra Flaskefond muliggjør oppskalering av utviklingsprosessen slik at selskapet kan komme raskere på markedet. I tillegg vil midlene bli brukt på å møte potensielle kunder i flere deler av landet.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med CEO Scott Aleksander Bekke, scott@leasi.no og les mer på https://www.leasi.no/